L'activitat investigadora del Dr. Ramos-Quiroga es centra en l'estudi de les bases biològiques dels trastorns mentals i en particular els trastorns del neurodesenvolupament (com el TDAH i l'autisme) i els trastorns per ús de substàncies. És el Chair de la secció Trastorns del Neurodesenvolupament al llarg de la vida (Neurodevelopmental Disorders Across Lifespan) de l'European Psychiatric Association (EPA).

Després de la formació especialitzada com a metge intern resident de psiquiatria (1997-2001) a l'Hospital de Sant Pau de la Santa Creu es va incorporar immediatament al Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (inaugurat el 2001). A causa de la recent creació del Servei de Psiquiatria, durant els primers anys l'activitat investigadora es va centrar en la implantació de protocols clínics i el desenvolupament del Programa de TDAH a partir de 2002. Va ser el primer Programa de TDAH a nivell nacional que va realitzar activitat investigadora centrada en nens, adolescents i adults.

Ha participat com a investigador principal o com a investigador col·laborador en 8 projectes de finançament competitiu d'organismes públics o privats d'àmbit nacional i internacional, integrat en el Grup de Recerca de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) , reconegut com a Grup de Recerca d'Excel·lència per la Generalitat de Catalunya. Aquest grup és un equip multidisciplinari compost per metges i investigadors bàsics que desenvolupa la seva activitat científica centrada en l'estudi dels trastorns dels impulsos i comportaments disruptius que afecten infants, adolescents i població adulta.

El Dr. Ramos-Quiroga és membre de l'Equip Investigador del Grup 27 del CIBERSAM, sent a més investigador principal en 9 projectes interns de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i investigador principal en 8 assaigs clínics finançats per la indústria farmacèutica.

El Dr. Ramos-Quiroga ha publicat un total de 115 articles científics amb un factor d'impacte total de 420,184. Al programa de programari "Publish or Perish" disposa d'un nombre total de 1.753 cites i un índex h de 20.

Les línies de recerca desenvolupades pel Dr. Ramos-Quiroga són les següents:

1.   Bases genètiques dels trastorns del neurodesenvolupament:  

 • Realització d'estudis centrats en els factors genètics del TDAH al llarg de la vida, estudiant per vegada primera en aquest trastorn vies completes de neurotransmissió en nens i adults.
 • Realització del primer estudi d'associació del genoma complet (GWAS) en adults amb TDAH. En aquesta línia d'investigació, és l'investigador principal del VHIR 1 beca FP7 de la Unió Europea (Aggressotype) i 2 beques del programa Horizon 2020 la Unió Europea (MiNDS i CoCA), 2 beques FIS i 1 beca de la Fundació Koplowitz.

2.  Eficàcia de psicofàrmacs i tractaments psicològics per als trastorns del neurodesenvolupament:

 • Realització de diferents assaigs clínics per avaluar l'eficàcia de psicofàrmacs en el tractament del TDAH tant en nens com adults amb TDAH.
 • Participació en realització de metaanàlisi sobre l'eficàcia de psicofàrmacs pel tractament del TDAH en adults.
 • Realització del primer assaig clínic controlat per avaluar l'eficàcia del tractament psicoeducatiu en adults amb TDAH. És l'investigador principal en 4 assaigs clínics controlats i investigador principal d'1 beca FP7 de la Unió Europea (ADDUCE) del grup espanyol dependent funcionalment de la Radboud University Nijmegen Medical Centre .   

3.   Aspectes clínics dels trastorns del neurodesenvolupament al llarg de la vida:

 • Realització d'estudis per validar instruments psicomètrics del TDAH en adults.
 • Estudi de la comorbilitat amb altres trastorns psiquiàtrics associats al TDAH.
 • Participació en treballs centrats sobre la fisiopatologia del TDAH.
 • És el Chair de la secció Trastorns del Neurodesenvolupament al llarg de la vida (Neurodevelopmental Disorders Across Lifespan) de l'European Psychiatric Association (EPA) .
 • És membre del board de l'European Network Adult ADHD.   

4.   Neuroimatge del TDAH:

 • Els estudis de neuroimatge que ha realitzat s'han dut a terme en col·laboració amb la Càtedra "El Cervell Social" del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB.
 • Investigació sobre la xarxa neuronal per defecte en el TDAH, el gruix del còrtex cerebral des de la infància fins a edat adulta, diferents paradigmes neuropsicològics en adults amb TDAH, els efectes a nivell de neuroimatge cerebral d'un programa d'entrenament cognitiu en nens i la validesa de la ressonància magnètica com a prova complementària per al diagnòstic de TDAH en la infància.
 • Aplicació de la neuroimatge a l'estudi funcional de variants genètiques associades al TDAH. Membres del Programa de TDAH coordinat pel Dr. Ramos-Quiroga han participat en 3 beques nacionals competitives (FIS, MICIT) centrades en neuroimatge del TDAH.

5.   Trastorns per ús de substàncies:

 • Realització de treballs centrats en l'impacte de la comorbilitat de les addiccions amb altres trastorns psiquiàtrics.
 • En el marc del consorci "International Collaboration on ADHD and Substance Abuse" (ICASA) s'han realitzat estudis epidemiològics en pacients amb addiccions. Les bases biològiques de les addiccions també han estat objecte d'estudi per part del grup de recerca en què participa, així com aspectes de diagnòstic de les comorbilitats en les addiccions i de terapèutica.

El Dr. Ramos-Quiroga és membre del board de la Fundació ICASA i membre del GWAS Cànnabis Consortium. És l'investigador principal de 1 projecte becat per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.